Generalforsamling den 26. januar. Online møde

 

Klubbens medlemmer indbydes til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 19.30

På grund af Corona afholdes generalforsamlingen som Skype - møde

https://join.skype.com/necyLbrFo9yi

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse samt valg af formand i de år, hvor denne er på valg.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter hertil.
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 12 år, som betaler aktiv

kontingent, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. (Ved Skypemødet skal kameraet være tændt i forbindelse med afstemninger.)

Ved generalforsamlingen er følgende på valg:

Valg til bestyrelse:

Formand:

 • Kjeld Arildsen (modtager genvalg)

Bestyrelse:

 • Kirsten Hald Holdensen (modtager genvalg)
 • Allan Reiche (modtager genvalg)
 • Hanne Bak-Mikkelsen(modtager genvalg)
 • Ellen Thomsen (modtager genvalg)

Er du ukendt med at benytte Skype, så anbefaler vi, at du

 • Deltager i mødet sammen med andre medlemmer, som er en del af din daglige omgangskreds (boble)
 • Deltager i et af følgende testmøder: 11. januar, 12. januar, 13. januar, 14. januar. Alle datoer kl. 18.00. Skypelinket er: https://join.skype.com/necyLbrFo9yi. Kontakt gerne Kjeld Arildsen på tlf. 53640724 inden testmøderne med henblik på at få hjælp til at opsætte Skype på PC eller telefon.

Der er ingen traktement, men det kunne da være hyggeligt, hvis I hver især sørger for god ost – denne gang helt efter eget valg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Link til klubbens vedtægter:

Vedtægter (ok-vendelboerne.dk)


2015