Klublokale

Klublokale

Klublokaler

Klubbens tilholdssted er Højene Skole østfløjen (indgang fra p-pladsen), hvor vi i kælderen råder over et mødelokale på 47 m2,

et materialrum, samt efter behov (sammen med ungdomsskolens klub), køkken og opholdsstue.